ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

#Datanewsroom

ტელეკომუნიკაციის საბჭომ ევროკავშირის ციფრული პოლიტიკის მომავლის (“The Future of EU Digital Policy”) შესახებ სარეკომენდაციო დოკუმენტი შეიმუშავა

2024 წლის 21 მაისს, ტელეკომუნიკაციების საბჭომ (“The Telecoms Council”)[1] ერთხმად მიიღო სარეკომენდაციო ხასიათის დოკუმენტი, რომელშიც ასახულ...

„გერმანიის მონაცემთა დაცვის დამოუკიდებელ ორგანოთა კონფერენციამ“ (“DSK”) პაციენტის მონაცემთა დაცვის შესახებ რეზოლუცია გამოაქვეყნა

2024 წლის 15 მაისს, გერმანიის მონაცემთა დაცვის კონფერენციამ (“DSK”) გამოაქვეყნა რეზოლუცია, რომელიც პაციენტების მონაცემთა დაცვის გარანტიებს...

ჰონგ-კონგის მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ (“PCPD”) პროექტ “Worldcoin”-ის ფარგლებში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის დარღვევა დაადგინა

2024 წლის 22 მაისს, ჰონგ-კონგის მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ (“PCPD”) გამოაქვეყნა გადაწყვეტილება,[1] რომელიც პროექტ “Worl...

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ელექტრონულ საკომუნიკაციო სისტემაზე უსაფუძვლო და განუსაზღვრელი წვდომის დაუშვებლობის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო

2024 წლის 13 თებერვალს, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე Podchasov v. Russia გადაწყვეტილება მიიღო,[1] რომელიც სამართალდამცავი ორგანოებ...

გაერთიანებული სამეფოს მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ (“ICO”) ჯანდაცვის სფეროში პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის თაობაზე სახელმძღვანელო გამოაქვეყნა

2024 წლის 15 აპრილს, გაერთიანებული სამეფოს მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ (“ICO”) ჯანდაცვის სექტორში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავ...

ფინეთის მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ მონაცემთა დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირი მონაცემთა განუსაზღვრელი ვადით შენახვისთვის დააჯარიმა

ფინეთის მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ მონაცემთა დამუშავებისთვის პასუხისმგებელი პირი მონაცემთა განუსაზღვრელი ვადით შენახვისთვის 856 000 ევროს...

საფრანგეთის მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანო (“CNIL”) მოხუცთა თავშესაფრებში ვიდეომეთვალყურეობის შესახებ რეკომენდაცია გამოაქვეყნა

2024 წლის 2 მაისს, საფრანგეთის მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ (“CNIL”) გამოაქვეყნა რეკომენდაცია მოხუცთა თავშესაფრებში ვიდეოთვალთვ...

გაერთიანებული სამეფოს მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ გენერირებადი ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებისთვის საჭირო წესების შემუშავების მესამე ეტაპი დაიწყო

გაერთიანებული სამეფოს მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანომ გენერირებადი ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების შესახებ წესების შესამუშავებლად, საჯარო კონ...